Lẩu nấm gia khánh

NHỮNG BÀI KHẤN NĂM QUÝ MÃO 2023

15.01.2023

NHỮNG BÀI KHẤN NĂM QUÝ MÃO 2023

VĂN KHẤN ÔNG TÁO CHẦU TRỜI

 

Nam mô A DI ĐÀ PHẬT (03 lần)

Kính nghe:

Niên chung dĩ mãn, chư Thần hội tập, tam bát chầu Thiên, thị phi cộng tấu, sớ tiến Thượng Thiên, chính pháp đường tiền, phân minh thiện ác, tội phúc vô sai, kính trung kiến diện.Nay tín chủ chúng con là…….      Ở tại…………………

Năm cũ đã hết, chư Thần hội tập, 24 chầu Trời, báo cáo Ngọc Hoàng, những chuyện đúng sai, tội phúc phân minh, trước cửa pháp đường, treo cao gương sáng. Gia chủ một niềm, thiết lễ 23, cầu mong  chứng giám.

Đấng Đại Giác Thế Tôn, chúng con tự nghĩ, sinh nơi trần thế, tội lỗi  đa đoan, nhiều đời nghiệp chướng, hết thảy oan gia.

Ngưỡng mong:Chư Phật từ bi, chư Thần Đại xá, xét tâm thành này, cầu xin sám hối, nhất tội nhất xá. Ngày hôm nay 23 tháng chạp năm Nhâm Dần. sắm sửa lễ nghi hương hoa phẩm vật dâng hiến, kính mong các Ngài giáng lâm thụ hưởng.

Kính lễ: Thập Phương Vô Lượng Thường Trụ Tam Bảo

Kính lễ Bản xứ Thổ Công, Thổ Địa Ngũ phương vạn Phúc phu nhân

Bản gia Đông Trù Ty mệnh Táo phủ thần quân, Bản xứ Thổ Địa Phúc đức chính thần. Ngũ phương Long mạch, tiền hậu Địa chủ tiếp dẫn Tài thần. chư vị Phúc Thần nhủ lòng thương xót gia hộ cho gia quyến chúng con được bình an cát khánh, gia đạo hưng long, mọi duyên thuận lợi, mọi sự cát tường.

Lại nguyện: Phật Tổ phù trì, Thiên Long chư Thần ủng hộ, đệ tử chúng con tín thời cầu cầu chi quả toại, thành kỳ nguyện nguyện dã tòng tâm. Bách phúc biền trăn, thiên tường tất tập. Làm ăn lộc tài vượng tiến, công tác học tập sự nghiệp thăng hoa, tam tai tống khứ, bốn mùa không hạn ách nghĩ lo, tám nạn chẳng theo năm phúc cát tinh vân tập. Nhất thiết sở cầu vạn ban như ý.

Nay nhằm ngày 23 tháng chạp năm Nhâm Dần

Tín chủ chúng con đốt nén tâm hương một lòng cẩn cáo.

 

 

VĂN KHẤN GIAO THỪA NĂM QUÝ MÃO – 2023

 

– Nam Mô Thập Phương Thường Trụ  Phật Pháp Tăng Tam Bảo (3lần)

– Nam Mô Trung Thiên Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

– Nam Mô Hoan Thiên Hỷ Địa, Đương Lai Hạ Sinh Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật

– Kính Nhâm Dần niên Ngụy Vương Hành Khiển Mộc tinh chi Thần, Tiêu Tào Phán Quan

– Kính lễ Quý Mão niên Trịnh Vương Hành Khiển Thạch Tinh chi Thần, Liễu Tào Phán Quan

– Kính lễ Bản xứ Thổ Công, Thổ Địa Ngũ phương Vạn Phúc phu nhân

 – Bản gia Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân, cập Bản Xứ Thổ Địa Phúc Đức chính Thần, Ngũ phương Long mạch, tiền hậu Địa chủ tiếp dẫn Tài thần.

(Nếu khấn trong nhà trước ban thờ gia Tiên thì khấn: cung thỉnh Gia tiên nội ngoại chư vị chân linh….,lai lâm trước án tiền chiêm ngưỡng tôn thần đồng thụ hưởng lễ vật.)

Nay gia chủ con là: ……………………

Cùng toàn thể gia quyến cư trú tại ………………………

Nay tiết giao thừa năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến, thành tâm sửa biện lễ phẩm kính dâng cúi xin 10 phương chư Phật, Bồ Tát các vị Linh Thần lai lâm chứng giám.

Năm Nhâm Dần đã qua, đón năm Quý Mão, chúng con tự nghĩ sinh nơi trần thế, ở cõi Sa Bà, nghiệp dày phúc mỏng, lầm lỗi khôn lường. Trong một năm qua, việc vui việc buồn, đan xen nhiều nỗi, bởi do nghiệp chướng, ở đời quá khứ, hoặc trong hiện tại. Nhờ Càn Khôn che trở đức dày, cảm Phật Thánh sáng soi đức lớn.

Vậy nên, gặp tiết giao thừa âm dương chính khí, một lòng sợ hãi, dãi bày sám hối. Cầu xin chư Phật, Bồ tát 10 phương cùng các vị Thiện Thần anh linh thương xót che chở cho chúng con, cùng toàn gia quyến đẳng, bước sang năm mới, gặp nhiều thuận lợi, hanh thông làm ăn kinh doanh lộc tài vượng tiến, công tác học tập sự nghiệp thăng hoa, tam tai tống khứ, bốn mùa không hạn ách nghĩ lo, tám nạn chẳng theo, năm phúc cát tinh kia vân tập.

Lại nguyện: Giờ phút tối linh, xoay vần vũ trụ, con và chúng sinh kỳ nguyện, năm mới khang ninh, thấm nhuần Phật pháp, hương vị ấm áp đến với mọi nhà, nguyện các quốc gia xuân này an lạc.  Nam mô cầu an lạc Bồ Tát ma ha tát (3lần)

 

 

 

VĂN KHẤN NGÀY TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM QÚY MÃO

(Khấn thần linh trong nhà)

 

Nam mô A DI ĐÀ PHẬT (03 lần)

Kính lạy Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.

Kính lạy Mười Phương Chư Phật.

Kính lạy Chư vị Hoàng thiên Hậu thổ Tôn thần.

Hôm nay là mùng 01 tháng Giêng năm Quý Mão, đầu xuân năm mới, giải trừ gió đông lạnh lẽo, hung nghiệt tiêu tan, đón mừng Nguyên Đán xuân thiên, mưa móc thấm nhuần  muôn vật tưng bừng đổi mới, nơi nơi lễ Tết, chốn chốn tường trình.

Gia chủ chúng con là: …………………………………

Ở tại:…………………………………………………

Nhân tiết minh niên sắm sửa hương hoa, cơm canh lễ vật bày ra trước án, dâng cúng Bản Gia Thổ Công, Bản Xứ Thổ địa Phúc đức tôn thần. Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân, Ngũ Phương Long mạch Tài Thần,  Ngôi cao vạn trượng uy nghi, vị chính mười phương biến hiện. Lòng thành vừa khởi, Tôn đức cảm thông.Cúi xin giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho chúng con mọi người hoan hỷ, gia trạch vinh xương, con cháu cát tường khang kiện. Mong ơn Đương Cảnh Thành Hoàng, đại đức tôn thần bản xứ, hộ trì tín chủ, ban lộc gia ân, xá quá trừ tai. Đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối, sự nghiệp hanh thông, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

CẨN CÁO

 

 

 

VĂN KHẤN LỄ TẠ HẾT NĂM MỚI

 

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Kính lạy:

– Đức Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật

– Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.

– Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương.

– Các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ Long mạch, tài thần cùng tất cả các vị thần linh cai quản trong xứ này.

– Chư gia Cao tằng tổ khảo, Cao tằng tổ tỷ, tiên linh nội ngoại.

Hôm nay là ngày mùng ……. tháng Giêng năm …………

Chúng con là……………………………………………………………………………

Ngụ tại ……………………………………………………………………………………

Chúng con thành tâm sửa biện hương hoa vật phẩm, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dâng Phật Thánh, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén Tâm hương dốc lòng bái thỉnh.

Kính cẩn tâu trình: Tiệc Xuân đã mãn, Nguyên Đán đã qua, nay xin thiêu hóa Kim ngân, lễ tạ Tôn Thần, rước tiễn tiên Linh trở về Âm giới.

Kính xin: Lưu Phúc, lưu Ân, phù hộ độ trì, Dương cơ Âm Mộ, mọi chỗ tốt lành. Con cháu được chữ bình an, Gia đạo hưng long thịnh vượng. Lòng thành vừa cẩn, lễ bạc tiến dâng, lượng cả xét soi, cúi xin chứng giám.

CẨN CÁO

Bình luận

Đặt bàn online

TOP
0
    0
    Giỏ hàng
    Ko có sản phẩmQuay trở lại cửa hàng