Tin tức

Các Bài Cúng & Ngày Giờ Tốt Đầu Năm Nhâm Dần (Tham Khảo)

2023-08-11 07:56:59

VĂN KHẤN ÔNG TÁO CHẦU TRỜI NĂM NHÂM DẦN

Nam mô A DI ĐÀ PHẬT (03 lần)

Kính nghe:

Niên chung dĩ mãn, chư Thần hội tập, tam bát chầu Thiên, thị phi cộng tấu, sớ tiến Thượng Thiên, chính pháp đường tiền, phân minh thiện ác, tội phúc vô sai, kính trung kiến diện.

Nay  tín chủ chúng con là : ………………………………………………………………………..

Ngụ tại:………………………………………………………………………………………………….

Năm cũ đã hết, chư Thần hội tập, 24 cung Trời, báo cáo Ngọc Hoàng, những chuyện đúng sai, tội phúc phân minh, trước cửa pháp đường, treo cao gương sáng. Gia chủ một niềm, thiết lễ 23, cầu mong  chứng giám.

Đấng Đại Giác Tôn, chúng con tự nghĩ, sinh nơi trần thế, tội lỗi  đa đoan, nhiều đời nghiệp chướng, hết thảy oan gia.

Ngưỡng mong: Chư Phật từ bi, chư Thần Đại xá, xét tâm thành này, cầu xin sám hối, nhất tội nhất xá. Ngày hôm nay 23 tháng chạp năm Tân Sửu sắm sửa lễ nghi hương hoa phẩm vật dâng hiến, kính mong các Ngài giáng lâm thụ lễ.

Kính lễ: Thập phương vô lượng thường trụ Tam Bảo

Kính lễ Bản xứ Thổ Công, Thổ Địa Ngũ phương vạn Phúc phu nhân

Bản gia Đông Trù Ty mệnh Táo phủ thần quân, Bản xứ Thổ Địa Phúc đức chính thần. Ngũ phương Long mạch, tiền hậu Địa chủ tiếp dẫn Tài thần.

Lại nguyện: Phật Tổ phù trì, Thiên Long chư Thần ủng hộ, đệ tử chúng con tín thời cầu  chi quả toại, thành kỳ nguyện dã tòng tâm. Bách phúc biền trăn, thiên tường tất tập. Làm ăn lộc tài vượng tiến, công tác học tập sự nghiệp thăng hoa, tam tai tống khứ, bốn mùa không hạn ách nghĩ lo, tám nạn chẳng theo năm phúc cát tinh vân tập. Nhất thiết sở cầu vạn ban như ý.

Nay nhằm ngày 23 tháng chạp năm Tân Sửu

Tín chủ chúng con đốt nén tâm hương một lòng kính dâng văn sớ.

 

 

VĂN KHẤN GIAO THỪA NĂM NHÂM DẦN

Nam mô Thập Phương Thường Trụ Phật.

Nam mô Thập Phương Thường Trụ Pháp.

Nam mô Thập Phương Thường Trụ Hiền Thánh Tăng.

Con xin sám hối lạy Thiên La Thần,  Địa La Thần.

Con xin sám hối lạy quan đương cai Tân Sửu niên Triệu Vương hành khiển, Tam Thập Lục Thống  hành binh, Lý Tào Phán Quan chi thần.

Con xin sám hối lạy Thổ địa, Thổ thần, Táo phủ thần quân, Bản sứ địa thần, Gia Trạch thần, cùng chư minh thần. Hôm nay, nhân tiết Giao thừa tiễn quan Tân Sửu niên Triệu Vương hành khiển, Tam Thập Lục Thống  hành binh, Lý Tào Phán Quan chi thần nghinh tân quan Nhâm Dần Ngụy Vương Hành khiển, Mộc Tinh hành binh, Tiêu Tào phán quan chi thần.

Tín chủ con là: ………………………………………………………………………………………………

cùng toàn thể gia quyến ngụ tại: ………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

tâm thành biện lễ kính dâng các quan chứng giám cho tín chủ con cùng toàn thể gia quyến.

Năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến, năm Tân Sửu chúng con được nương phúc các quan, đương cai Triệu Vương hành khiển, Tam Thập Lục Thống  hành binh, Lý Tào Phán Quan chi thần cùng chư vị minh thần. Cầu cho tam tai, tám nạn tiêu trừ, muôn phúc ngàn lành được bình an giải trừ hạn ách, tăng diên phúc thọ, tài lộc thịnh vượng. Hôm nay tiết Giao thừa, tiễn quan cũ Tân Sửu đón quan mới Nhâm Dần Ngụy Vương Hành khiển, Mộc Tinh hành binh, Tiêu Tào phán quan chi thần, muôn thấu đức từ bi xót kẻ phàm trần ngu dại chúng con sinh ra trong tam giới, sáu ngả luân hồi, cậy càn khôn che chở đức dày, cảm nhật nguyệt sáng soi công lớn, nghĩ lại bốn ơn chưa báo đáp, nhìn ra tám khổ còn nguyên, trái chân thường lòng mê mẩn, mười ác còn vương, soi cấm giới nhiễm bụi trần, ba tâm chưa tỏ, trong cuộc sống nhất thời lầm lỡ thành ra kiếp trước sai đường lăn lóc trong đời ngũ trược, thực lắm lỗi niềm tai nạn. Những lo đời này gây ác nhân, những kiếp khác thành nghiệp chướng, thế mới biết mệnh như ngọn đèn trước gió thân như bọt nước mặt sông.

Ngưỡng mong chứng minh công đức, linh giáng án tiền, thụ dụng lễ vật.

CẨN CÁO

          

 

VĂN KHẤN NGÀY TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM NHÂM DẦN

                  (Khấn thần linh trong nhà)

          Nam mô A DI ĐÀ PHẬT (03 lần)

Kính lạy Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.

Kính lạy Mười Phương Chư Phật.

Kính lạy Chư vị Hoàng thiên Hậu thổ Tôn thần.

Hôm nay là mùng 01 tháng Giêng nhân ngày Tết Nguyên Đán đầu xuân, giải trừ gió đông lạnh lẽo, hung nghiệt tiêu tan, đón mừng Nguyên Đán xuân thiên, mưa móc thấm nhuần, muôn vật tưng bừng đổi mới, nơi nơi lễ Tết, chốn chốn tường trình.

Gia chủ chúng con là: ……………………………………………………………………………………..

Ở tại: …………………………………………………………………………………………………………..

Nhân tiết minh niên sắm sửa hương hoa, cơm canh lễ vật bày ra trước án, dâng cúng Thổ địa, tôn thần. Ngôi cao vạn trượng uy nghi, vị chính mười phương biến hiện. Lòng thành vừa khởi, Tôn đức cảm thông. Cúi xin giáng lâm trước án chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật. Nguyện cho chúng con mọi người hoan hỷ, gia trạch vinh xương, con cháu cát tường khang kiện. Mong ơn Đương Cảnh Thành Hoàng, đại đức tôn thần bản xứ, hộ trì tín chủ, ban lộc gia ân, xá quá trừ tai. Đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối, sự nghiệp hanh thông, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

                                                                            CẨN CÁO

 

 

VĂN KHẤN TỔ TIÊN

                   (Ngày mồng 1 năm Nhâm Dần )

          Nam mô A DI ĐÀ PHẬT (03 lần)

          Kính lạy Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.

Kính lạy hương linh Tổ khảo, Tổ tỷ, bá thúc huynh đệ, tổ cô, mãnh cậu, đường thượng tiên linh và các hương hồn nội tộc, ngoại tộc.

Nay theo tuế luật, âm dương vận hành tân niên Nguyên Đán  mồng 1 đầu xuân, mưa móc thấm nhuần, đón mừng năm mới. Con cháu tưởng niệm ân đức tổ tiên, như trời cao biển rộng khôn xiết. Do đó chúng con cùng toàn thể con cháu trong nhà sửa sang lễ vật, hương, đăng, trà, quả, thành kính dâng lên trước án.

Kính mời các cụ cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỷ, bá thúc huynh đệ, cô di tỷ muội, tổ cô, mãnh cậu, nội tộc, ngoại tộc, nhất thiết liệt vị đẳng chư hương hồn. Cúi xin thương xót con cháu, linh thiêng giáng về linh sàng chứng giám lòng thành, thụ hưởng hương hoa lễ vật, phù hộ độ trì con cháu năm mới an khang, mọi bề thuận lợi, sự nghiệp hanh thông, bốn mùa không hạn ách nào xâm phạm, tám tiết có điều lành tiếp ứng, tín chủ lại mời các vong linh, tiền chủ, hậu chủ ở trong đất này cùng về thụ hưởng.

Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

CẨN CÁO

 

 

 

HƯỚNG TỐT XUẤT HÀNH

+ Tây Nam :        Quý nhân

+ Đông Nam :     Tài Thần

+ Chính Nam:            Hỷ Thần

+ Chinh Tây :       Xuất Hành

 

NGÀY, GIỜ TỐT XUẤT HÀNH  NĂM NHÂM DẦN 

+ Ngày mùng 1 tết: (Tốt):

          – Từ 11h00’ – 1h00’ sáng (đêm 30 tết)

– Từ 1h00’ – 3h00’

– Từ  3h00 –  5h00

– Từ 7h00   – 9h00

+ Ngày mùng 4 tết: (Tốt):

– Từ 5h00 _ 7h00,

– Từ 7h00’ – 9h00’

– Từ 9h00’ – 11h00’

NGÀY KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG NĂM NHÂM DẦN 

+  Ngày mùng 6 tết- tốt  (kiêng Tuổi Thân)

– Từ 5h00’ – 7 h00’

– Từ 7h00’ –  9 h00’

– Từ 9h00’ –  11 h00’

+ Ngày mùng 8 tết – ( Kiêng Tuổi Tuất)

– Từ 5h00, –  7h00’

– Từ 7h00’ – 9h00’

– Từ 9h00’ – 11h00’

+ Ngày mùng 10 tết: (Tốt):Kỵ Tuổi Tý )

– Từ 5h00 _ 7h00,

– Từ 7h00’ – 9h00’

– Từ 9h00’ – 11h00’

 

 

VĂN KHẤN LỄ TẠ HẾT NĂM MỚI

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Kính lạy:

– Đức Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật

– Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.

– Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương.

– Các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ Long mạch, tài thần cùng tất cả các vị thần linh cai quản trong xứ này.

– Chư gia Cao tằng tổ khảo, Cao tằng tổ tỷ, tiên linh nội ngoại.

Hôm nay là ngày mùng ……. tháng Giêng năm …………

Chúng con là…………………………………………………………………………………………………

Ngụ tại ………………………………………………………………………………………………………..

Chúng con thành tâm sửa biện hương hoa vật phẩm, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dâng Phật Thánh, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén Tâm hương dốc lòng bái thỉnh.

Kính cẩn tâu trình: Tiệc Xuân đã mãn, Nguyên Đán đã qua, nay xin thiêu hóa Kim ngân, lễ tạ Tôn Thần, rước tiễn tiên Linh trở về Âm giới.

Kính xin: Lưu Phúc, lưu Ân, phù hộ độ trì, Dương cơ Âm Mộ, mọi chỗ tốt lành. Con cháu được chữ bình an, Gia đạo hưng long thịnh vượng. Lòng thành vừa cẩn, lễ bạc tiến dâng, lượng cả xét soi, cúi xin chứng giám

CẨN CÁO

Đặt bàn trước

Quý khách vui lòng đặt bàn trước 1 giờ để được phục vụ tốt nhất, mọi chi tiết liên hệ: 1900 0056 – 0909 911 112

0