NGÀY HỘI THỂ THAO GẮN KẾT ĐỘI NHÓM TẠI LẨU NẤM GIA KHÁNH

Ngày 17/11/2019 Lẩu Nấm Gia Khánh đã tổ chức ngày hội thể thao cho các nhân sự trong toàn bộ hệ thống.

Ngày hội thể thao được tổ chức định kì vào các tháng của năm, đó là tháng 2, 4, 7, 9, 11.

Mục đích nhằm :

+ Gắn kết nhân sự trong toàn bộ hệ thống bằng các trò chơi mang tính đồng đội cao

+ Vinh danh những đồng sự xuất sắc trong hệ thống có KPI cao nhất

+ Phát hiện ra những nhân sự tích cực

+ Đánh giá khả năng quản lý và tổ chức của các quản lý giám sát trong hệ thống

Với tiêu chí tạo ra môi trường làm việc vui vẻ, tích cực. Hệ thống Lẩu Nấm Gia Khánh luôn luôn mang lại cho các bạn nhân sự những giá trị để nhân sự gắn bó và tự hào!

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi lại :