BÍ QUYẾT TIẾT KIỆM ĐIỆN TẠI NHÀ CÙNG LẨU NẤM GIA KHÁNH

BÍ QUYẾT TIẾT KIỆM ĐIỆN TẠI NHÀ CÙNG LẨU NẤM GIA KHÁNH

  • Rút phích cắm ngay sau khi sử dụng
  • Sử dụng ánh sáng và luồng gió tự nhiên
  • Sử dụng đèn LED hoặc đèn huỳnh quang
  • Thay thế các thiết bị điện đã cũ
  • Hạn chế các thiết bị điện không cần thiết
  • Làm sạch dàn lạnh cho tủ lạnh
  • Tắt bếp điện khi gần nấu xong
  • Điều chỉnh độ sáng TV